0

חלוני רקיע

מבט תורני מרומם ומרענן על יסודות היהדות,

אמיתות התורה והשקפת אמת

יצירה חיונית לכל המתעניין בשורשי אמונתו ואמיתות תורתנו הקדושה,

המחבר, הרב אברהם יעקובוביץ שליט"א מעמיק ומבהיר סוגיות קשות ומורכבות

במחשבה, ובעניינים שלכאורה, תמוהים, בתורה שבכתב ושבעל פה.

ומשתף, וגם דולה ומשקה מתורתרבותיו הגדולים מרנן ורבנן: הרב יחזקאל

אברמסקי, הרב מרדכי שולמן, הרב חיים אהרן טורצ'ין, הרב שמואל בירנבוים,

20.00

40 במלאי