חידוש סופרים

ביאורים וחידושים על הלכות סת"ם וצורת האותיות

מאת הגה"ח ' יעקב זילבערמאן ז"ל

סופר סת"ם בקהילת מאנטריאל

יו"ל לאור ע"י בניו

55.00

31 במלאי