0

חידושי רבינו חיים הלוי סט ב' כרכים

חידושי רבינו חיים הלוי על הרמב"ם עם ביאורים והארות

מאת הגאון הגדול רבי מרדכי אלטוסקי שליט"א

מראשי ישיבת תורה אור המחבר מסר שיעורים במשך עשרות

שנים בפני תלמידים גדולי תורה, לברר את דבריו היסודיים של מייסד

שיטת הלימוד הנהוגה היום בכל היכלי התורה, מרנא הגר"ח זצוק"ל,

ועתה לראשונה הועלו הדברים על הכתב בשני כרכים מפוארים,

לתועלת הוגי ועמלי התורה בכל אתר ואתר.

70.00

21 במלאי