חידושי הלכות מהר"ם חריף

ד' כרכים

  • מסכתות בבא קמא, בבא מציעא.
  • מסכתות גיטין, בבא בתרא.
  • מסכתות שבת, פסחים, ביצה.
  • מסכת כתובות.

140.00

4 במלאי