חזרת הש"ס

מהדורה חדשה

ספר חזרת הש"ס – חזרת השס

כולל שאלות חזרה על כל הש"ס – גמרא עם פירוש רש"י

שאלות חזרה אלו הנמצאים בספר הזה הם שאלות מסכמות את כל הש"ס גמרא רש"י, ונכתבו על ידי חבר תלמידי חכמים – (נציין את השלושה העיקרים שבהם הרב הגאון רבי עמנואל נשר שליט"א, והרב הגאון רבי דב ברוך פודנברג שליט"א, והרב הגאון רבי אברהם ישעיהו מילבסקי שליט"א) – בעמל וביגיעה מרובה לקלוע אל השאלות היותר מסכמות את עיקרי הסוגיא של הגמרא עם פירוש רש"י, עבודה זו נעשתה במשך שני מחזורים של לימוד הדף היומי ועתה מוגשים בפני הלומדים בכרך אחד למען יוכלו הלומדים לשנן היטב את לימודם בבחינת דרשת חז"ל על הפסוק ושננתם לבניך שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך שאם ישאלך אדם אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד והספר שלפנינו מסייע רבות למטרה זו להיות הש"ס משונן ושגור בפי הלומדים שיוכלו תיכף ומיד לענות על כל שאלה במרחבי הש"ס באופן ברור ורהוט

ישנה תועלת מרובה ועצומה מהשאלות על הש"ס בשתי מישורים גם בתוך כדי הלימוד הראשוני אפשר להעזר רבות בשאלות שעל ידיהם הלימוד נעשה הרבה יותר ברור נהיר ומסודר, וגם בזמן שחוזרים על הלימוד מועילות השאלות לזכרון מירבי ולהפיק תועלת יותר גדולה מהחזרה האמורה להביא שליטה וזכרון בכל פרטי הסוגיא, וכן יש תועלת מהשאלות לרענון זכרון הש"ס למי שכבר בקי

ישנה אפשרות להכפיל ולשלש את התועלת מהספר שלפנינו – שאלות על הש"ס – על ידי שכותבים בכתב תשובות מסודרות וברורות על כל שאלה ושאלה, ובזה מתקיים בחינת מה שאמרו חז"ל אשריי מי שבא לכאן ותלמודו בידו ופירש המהרש"א שזה הולך על ענין הכתיבה שבלימוד התורה.

70.00

57 במלאי

ספרים נוספים שיעניינו אותך...

קטלוג הספרים

יצא לדרך!!

עדין לא קבלתם את הקטלוג החדש?