זכר חסדו - על התורה

מבצע!

מאמרים ושיחות חכמה ומוסר בפנימיות ועמקות התורה

מפה מפיק מרגליות ומקים עול תורה בגולה כיובל שנים

ובהסכמתם הנלהבת של גדולי ומאורי הדור

מהגאון רבי אברהם אלחדד זצוק"ל

ראש מוסדות אוצר התורה  סרסל – צרפת

 

45.00200.00

נקה
מבצע!