זאת בריתי

מבצע!

זהירות, חיזוק ותיקון בענין שמירת הקדושה

  • חלק א – סור מרע
  • חלק ב – עשה טוב
  • חלק ג – שער התיקון
  • חלק ד – שער הזהר

ערוך ומסודר על פי דברי חז"ל הק' רבותינו ומאורינו גדולי הדורות זצ"ל

ובפרט הגר"א, החתם סופר, החפץ חיים, ובעל הקהילות יעקב זצ"ל

10.00

64 במלאי

מבצע!