שבת הארץ

הלכות שביעית מנוקדות ומבוארות.

נכתב לבקשתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל.

מלווה באיורי קומיקס צבעוניים להמחשת הלימוד

 

מאת הרב שניאור ז. רווח שליט"א

ראש המכון למצוות התלויות בארץ.

חוברת 'שבילי שביעית' מתנה בכל רכישה!

35.00

9 במלאי