ויט שכמו לסבול

פרקי חייו המאלפים ומשנת חייו הקדושות של ההוא גברא רבא הגאון הצדיק

רבי יששכר דב הכהן טריגר זצ"ל

מסר נפשו גופו ולבו הטהור להוציא יקר מזולל להציל אלפים מרדת שחת ולהושיבם בקרן אורה

40.00

46 במלאי