וחי בהם - חולה ביום הכיפורים

קונטרס בכריכה רכה

דיני חולה ביום הכיפורים

ט' פרקים

ציוות לחוות דעת רפואית

לב יודע מרת נפשו

הצריכים לאכול או לשתות ביום הכיפורים

ועוד…

מאת הרב גבריאל עבאדי לוי שליט"א

10.00

126 במלאי