0

וורד לאברך

קונטרס – "וורד לאברך"

מאת הרב הגאון רבי יואל שילה שליט"א – (תלמיד חכם מופלג שחיבר הרבה ספרים חשובים ומועילים בהרבה מקצועות התורה) –

הקונטרס כולל את אופן השימוש המועיל בתוכנת וורד, – מתחיל מן היסודות ועד לרמה מקצועית –

מיועד בעיקר לאברכים ולבני תורה

…..

מסמכי וורד עשויים להקל מאוד על ארגון חומר ועל שמירתו

לאחר ההרגל לעבודה נכונה בכלי עזר נפלא זה – ניתן יהיה בסייעתא דשמיא להפיק תועלת מרבית ממנו, אולם לצורך זה יש לדעת את האפשרויות הגלומות בתכנית וורד

בקונטרס שלפנינו הנקרא וורד לאברך – נכתבו רק האפשרויות שלדעת המחבר שליט"א הם עשויות לתרום למניעת בזבוז הזמן הצלוה את השימוש במחשב תוך העלאת רמת המסמך ולא נכתבו כאן האפשרויות הרבות האחרות הגלומות במחשב ובוורד אשר אי מן הראוי לבזבז עליהן זמן יקר

…..

מחבר הקונטרס הזה "וורד לאברך" הינו תלמיד חכם מופלג שחיבור ספרים יקרים וחשובים בכמה מקצועות בתורתנו הקדושה, (כגון ספר ראשית דגנך בהלכות תרומות ומעשרות ספר היא חכמתכם בעניני האסטרונומיה בהלכה ספר ממזרח שמש בעניני זמן הנץ החמה, ספר היקף השבת בעניני הלכות עירובין ספר אל יוציא בעניני הלכות תחומין ועוד ועוד ספרים יקרים וחשובים ומועילים בהרבה מקצועות התורה) – ועל כן בואו ונחזיק טובה למחבר שליט"א שהקדיש מזמנו גם לעשות חסד עם הרבים להועיל להם בכתיבת חידושי תורה בתכנית וורד באופן קל ויעיל בלי לבזבז זמן יקר כדי להתמצא בשימוש בתוכנה, – על המחבר שליט"א ניתן להמליץ בפה מלא שכוחו יפה גם בעמוד תורה וגם בעמוד החסד, אשרי חלקו ויתברך בכל הברכות האמורות בתורה.

40.00

189 במלאי