0

והשב את העבודה

כל הלכות קרבן פסח צלייתו וכילתו בליל הסדר בזמן המקדש

עם מאות תמונות מרהיבות עין

ב-300 עמודי כרומו בצבע מלא

30.0040.00