0

התשובות בענייני ריבית חלק ב – מאת הרב וינד

התשובות בהלכות ריבית – חלק ב

מאת הרה"ג הר' פנחס וינד שליט"א

שאלות ותשובות בדיני ריבית בתוספת שאלות המצויות אצל ילדים, בחורי ישיבות, תלמידות סמינר, חלפן צ'יינצ'.

ניתן להשיג את כל הסט על ענייני ריבית מאת הר' וינד כאן

התשובות חלק א

35.00

3 במלאי