התודה - ב' כרכים

מבצע!

מבצע! סט ב' כרכים 30 ש"ח

התודה – על סדר פרשיות התורה

[בכל פרשה מאמר המקיף סוגיית הודאת בפרשה]

ובסופו קונטרס עבודת השי"ת באספקלריית הגר"א ובעש"ט.

התודה – בעניין קרבן תודה

20.0030.00

נקה
מבצע!