השבת הלכה למעשה

מבצע!

הלכות שבת על פי סדר השולחן ערוך [סימנים רמב-ש]

על פי פסקיהם של כל גדולי ישראל מכל העדות והחוגים

עם מקורות והרחבה לכל הלכה

42.00

19 במלאי

מבצע!