הרי"ף בין ספרד לאשכנז

הריף בין ספרד לאשכנז

השתלשלות ההלכה ודרכי הלימוד בספרד ובאשכנז ומקומו של הרי"ף כמגשר ביניהם

מאת הרב עמנואל אלאלוף שליט"א

560 עמודים

30.00

15 במלאי