הרב כדורי

מבצע!

ספר "הרב כדורי"

מתולדות חייו של זקן המקובלים הגאון הקדוש מרן רבי יצחק כדורי זכר צדיק וקדוש לחיי העולם הבא

דמותו המופלאה הנוסקת לגבהים של מרן הגאון הקדוש המקובל רבי יצחק כדורי זצוק"ל  היא דמות שאיננה ניתנת להשגה כלל אולם עורכי הספר שלפנינו ניסו ללקט שבבים עדויות ומעשים שמבעד להם נוכל לראות ולו במקצת מן המקצת את אישיותו המרוממת של רבינו זצוק"ל

הסיפורים שהובאו בספר אך מעטים הם כמותם יש עוד רבים! אין הם אלא דוגמאות שבאו להמחיש לקורא את החסר הגדול שהשתרר עם פטירתו של רבינו

עדויות אלו שרובן נכתבו מכלי ראשון ממש שופכות אור על צדיק נשגב אשר דאג במסירות לפרט ולכלל וזאת שלא על מנת לקבל פרס כל מעשיו נעשו לשם שמים ומשמים ניתנו לו כוחות מיוחדים לסייע ולעזור לרבים

למרות שתקנותו וענוותנותו התפרסם רבינו זצוק"ל כ"זקן המקובלים" מכל העולם הגיעו יהודים ושיחרו לפתחו בהבחינם כי כאן שוכן איש אלוקים, בעת הלווייתו של הצדיק האהוב דמעו כחצי מליון אנשים!

אנו מלאי תקוה כי הקורא יפיק תועלת גדולה ועצומה מן הספר של ידו נוכל להציץ על רבינו קדוש עליון במעט שאנו יכולים להשיג ויהיו הדפים הכתובים שליחים לזיכוי הרבים.

10.00

36 במלאי

מבצע!