הערבות בהלכה

מאות שאלות ופסקי דינים אקטואליים מגדולי הדיינים שליט"א

הנוהגים בין גמ"ח למלווים לווים ערבים, וערבים קבלנים

נוסחאות של שטרי ערבות

הלכות מעשיות של גביה ותביעה ועוד

מאת הרה"ג ר' יהודה דב רוטנר שליט"א

******

דע מה שתשיב –

המדריך לבירורי שידוכים לבחורים

7.0035.00

נקה