הסוכה - סט ב' כרכים

אוצר כל בו על מצות סוכה

*עשיית הסוכה והישיבה בה *דיני הסכך *סדר האושפיזין *אוצר אגדות חז"ל *גדרי מחיצה בדפנות *בירורים *שאלות מחודשות בסוכות זמנינו *סוכה במקדש

מאת הרב אליהו ויספיש שליט"א

100.00

10 במלאי