0

הנרות הללו – הרב עדס

ספר הנרות הללו קודש – דיני חנוכה

מאת הרב הגאון רבי אברהם חיים עדס שליט"ט מחבר הספרים הנקראים ויאמר אברהם על עניני אורח חיים ועניני יורה דעה

הספר כולל פסקי הלכות לפי סדר הסימנים בשולחן ערוך מסימן תר"ע עד סימן תרע"ח בצירוף תמונות צבעוניות להמחשת ההלכות ועל ידי התמונות מתברר ומתבהר פרטי הדינים וההלכות, הספר כולל הלכות ודיני מצות הדלקת נר חנוכה גם להנוהגים כדעת השולחן ערוך וגם להנוהגים כדעת הרמ"א, ובתוספת פסקים מגדולי דורינו, עם תמונות וציורים העוזרים מאוד הרבה להבנת ההלכות לאשורם בבחינת אינה דומה שמיעה לראיה.

…..

הספר מעוטר בהסכמות נלהבות מהגאונים הגדולים – חברי הבד"ץ של העדה החדית – הגאון רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל, הגאון רבי מאיר ברנסדורפר ז"ל, הגאון רבי משה הלברשטאם זצ"ל, הגאון רבי דב יפה זצ"ל, הגאון רבי משה קופשיץ זצ"ל, הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל, הגאון רבי אפרים גרינבלט זצ"ל, הגאון רבי יהודה עדס שליט"א, הגאון רבי יחיאל מיכל שטרן שליט"א, – המהללים ומשבחים את גדלותו של המחבר שליט"א שהוא דבוק בעיון התורה ללון בעומה של הלכה בצירוף יראת ה' טהורה ומידות תרומיות וכל זה הניב פירות נאים משמחי לב ספריו החשובים העולים על שולחן מלכים מאן מלכי רבנן.

 

20.00

6 במלאי