הנפש היהודית - הרב משה בויאר סט ב' כרכים

מבצע!
לקבלת משלוח חינם יש להקיש קוד קופון "100" בדף ההזמנה

ספר – "הנפש היהודית"

מאת הרב משה בואיר שליט"א

הספר כוללל אורות ועיונים מעמיקים במסתרי הנפש המאירים את עולמה וחוסנה של הנפש היהודית

…..

יותר מעשרים שנה ליווה מחבר הספר שלפנינו הרב משה בויאר שליט"א את הנוער המתמודד בדרכו מרובת המהמורות הטה כתיפו אל סבלותיהם, כאב את כאב נפשם, ובעיקר – האזין אל צעקת נשמתם…

היכרותו המעמיקה עם הנוער יחד עם העמקתו בתורת הנפש היהודית הביאה את המחבר שליט"א לסלילת דרך תיקון תורנית המפלסת את דרכה מבעד לחושך ענן וערפל וחודרת כברק היישר לליבם של המתמודדים זוהי דרך המבינה את הקושי הנפשי והרוחני שבהתנגשות עם עולם של הנאות מלמדת על שליחותו ותפקידו של דור עיקבתא דמשיחא, ומורה את דרכי התיקון וההגנה שסלל הקדוש ברוך הוא במרחביה של הנפש היהודית.

…..

הנפש – עולמה כה מופלא! השפעתה עצומה ועמוקה – אולם דרכיה נסתרות…

במקומות רבים במרחבי התורה ובמאמרי חכמיה מוצאים אנו התייחסויות אל הנפש על מכאוביה ועל רפואותיה, הקדוש ברוך הוא – בורא הנפש טמן בתורה את חכמת הנפש על כל היבטיה אך גדול הקושי לתרגם רזי תורה שנכתבו לפני מאות ואלפי שנים לכדי מהלך בנוי ומסודר שייתן מענה עכשווי למצוקות הנפש הרבות הפוקדות את דורנו

וכאן מגיעה עבודותו והשקעתו העצומה של המחבר שליט"א בעידודם של גדולי הדור מורי דרכו ולאחר שקנה ידע מקיף בתורת הנפש הכללית צלל למים עמוקים וחיפש מקורות ומובאות באלפי ספרי קודש בנגלה ובנסתר שיבהירו לנו את דעת התורה על הילוך הנפש בשלל מצביה, כיצד היא נבנית וכציד היא נרפאת, ניתן להמליץ על המחבר הדגול את מה שאמרו חז"ל יגעת ומצאת תאמין ואמנם המחבר יגע ידיעה גדולה ועצומה והגיע לכל התובנות בכוחות נפשו של האדם על פי תורתנו הקדושה

בהדרכת גדולי המקובלים – חכמי התורה וידעי רזיה ובעיצה מתמדת עם גדולי ישראל – מתווי דרך החינוך – בנה הרב בויאר שליט"אאת קומת הנפש ואת רפואתה על פי תורתנו הקדושה, מאות מאמרי קודש של חכמינו ז"ל תורגמו לכדי יצירה מרהיבה ומסודרת של תורת הנפש היהודית,

מה עצום הרווח כשלמול עינינו מתגלות ההוראות המקוריות להפעלת הנפש מה רבה התועלת כאשר נפרשות בפנינו תהלוכות הנפש ומקורותיה כפי שמסרה יוצרה! התחבטויות בלתי פוסקות מקבלות מענה חד משמעי כשמבינים את שרשי הנפש והיווצרותה ולא רק חוקרים את תוצאות פעולותיה

…..

בעשרות סדרות – מאות שיעורים מנחיל הרב משה בויאר את דעת התורה על דרכה של הנפש היהודית, כל אחת מהסדרות כגון – מבט אל הנפש עולם הרגשות כוח המחשבה כוח הרצון מסע החיים תקשורת יהודית הבית היהודי הנחיית הורים יהודית בניית האישיות – כל אחת ואחת מהסדרות בנושאים שמנינו זה עתה – מאירה חלק אחר בנפש ומכניסה אותנו לרבדים העמוקים של הווייתה, שיעורים אלו מבשרים את תחילתה של מהפיכה בעולם הנפש, ולנגד עינינו ולשמחתינו הרבה קמה וגם ניצבה – "הנפש היהודית" במלא עוזה והדרה!

…..

הספר מעוטר בהסכמות נלהבות ומרגשות מגדולי הרבנים והגאונים שליט"א – בראשם רבינו שר התורה הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א, הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א הגאון רבי יהודה בויאר שליט"א הגאון רבי מאיר קסלר שליט"א הגאון רבי משה בראנדסדארפער שליט"א, הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א הגאון רבי נתן צבי קופלוביץ שליט"א הגאון רבי יעקב הגר שליט"א, כבוד קדושת האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק הגאון הצדיק רבי שמואל יעקב קאהן שליט"א הגאון רבי שלמה בויאר שליט"א – כל המסכימים על הספר פה אחד משבחים את עצמתו של המחבר הרב משה בויאר שליט"א שהשיע עמל ויגעיה גדולה ועצומה לברר את תהלוכות הנפש היהודית ועל ידי זה לתמוך ולסייע לנוער המתמודד בדרכו מרובת המהמורות, ועל ידי זה הכין משנה סדורה ובהירה לכל הרוצה להחכים ולהוסיף ידע בעומק כוחות נפשו לדעת איך לנהל את ארחות חייו באופן הבנוי על הבנה במסתרי הנפש היהודית ששאב את מקורותיו רק מהתורה וחז"ל הקדושים.

…..

להורים למחנכים ולבני הנעורים החפצים בחיים אמיתיים מלאי תוכן ושמחה פנימית – מוגש בזה ספר הדרכה המעניק חוסן והגנה לנפש היהודית מפני תהפוכות דורנו, ולצעוד ולהתעלות בדרך הישרה כפי שהאלוקים בראה, כמו שכתוב האלוקים עשה את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים הספר שלפנינו הנקרא הנפש היהודית מונע מליפול בחשובות הרבים ובנסיונות הדור ולהשאר בדרך הישרה הנכונה והמשמחת – כרצון בוראינו יתברך שמו.

180.00

98 במלאי

מבצע!