הנני בידך

דרשות רעיונות וסיפורים

על מעלת הבטחון בה' ושלוות והצלחת המאמין

נערך ע"י יעקב ישראל פוזן שליט"א

20.00

202 במלאי