המלאך מרחוב רשב"ם 23

312 עמודים בגודל 25*25

סיפורים מפעימים עם תמונות מיוחדות

על רשכבה"ג ר' חיים קנייבסקי זצוקללה"ה

 

הספר יצא לאור בחייו של מרן

99.00

16 במלאי