0

המדינה במבט חודר – מהדורה חדשה

ג' החלקים בכריכה אחת 

קונטרס – "המדינה במבט חודר"

שלוש חלקים

מגמת הקונטרסים שלפנינו הנקראים בשם "המדינה במבט חודר" הוא להציג בפני הקורא מבט אמיתי על עצם קיום המדינה, ועל ההתנהלות של הצבא, ולשתף את הקורא בהסטוריה השחורה של ההנהגה החילונית זו אשר הניחה את יסודותיה של המדינה

מטרת הקונטרסים האלו היא להושיב את החילוניות על ספסל הנאשמים ולא לעסוק באנשים מסוימים, חילוניות פירושה אי יכולת להתמודד עם עוצמת כוחות הרע העצומים שהם הקנאה התאוה והכבוד

מודים אנחנו לך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו ששמת חלקינו מיושבי בית המדרש – המקום היחידי עלי אדמות בו מחנכים את האדם לשלוט על אותם כוחות הרע, אמנם לחיות בין אנשים אבל להיות מרומם ונעלה בדרך הישר והנכון שהוא לרצות תמיד להועיל לאחרים בכל התחומים ולא ח"ו להזיק.

בשו"ת אגרות משה להגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל יורה דעה חלק ב' סימן מ"ה כותב וזה לשונו – "מינוי כופרים ורשעים ודאי אינו כדין התורה ואין ממנים אותם לשום מינוי ועל אחת כמה וכמה להיות אחראי על חיי אחרים ובזה כל הפוסקים מודים"עד כאן לשונו הברור של הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל

גדולי הרבנים שליט"א מחזקים ומעודדים את האברכים החשובים המוציאים לאור את הקונטרסים האלו שכוונתם הוא רק לשם שמים לדעת את ההשקפה הנכונה על המדינה ועל הצבא כדי להבדל מהם באופן מוחלט

פרסום הקונטרסים נעשה על פי הדרכה ועצה מאת גדולי הרבנים ומורי הוראה שליט"א ובהתאם לדרך המסורה לנו מרבותינו גדולי ישראל שליט"א ויהי רצון שנזכה לתשועת עולמים ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים

חותמים על ההסכמה וההמצלה הנלהבת לקונטרסים האלו גדולי הרבים ומורי ההוראה שליט"א דלהלן –

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א רב כונת רמת אלחנן

הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א אב"ד בבית דין הג"ר נסים זצ"ל

הגאון רבי צבי ברוורמן שליט"ט אבד בתיר עילית

הגאון רבי שלמה גשטטנר שליט"א מו"ץ ורב שכונת גבעת משה

הגאון רבי עקיבא הלוי ואזנר שליט"א מורה צדק בעדה החדית

הגאון רבי משה מרדכי קרפ שליט"א רב ומו"ץ בקרית ספר

הגאון רבי אברהם צבי הכהן שליט"א דיין ומורה צדק ור"מ בני ברק

הגאון רבי נפתלי נובויים אב"ד וראש ישיבת חיי משה

הגאון רבי משולם משולמי מו"ץ ומשגיח ישיבת בית שמעיה

הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א ראש ישיבת כף החיים

הגאון רבי מנחם מנדל פוקס שליט"א רב שכונת שומרי החומות

הגאון רבי משה צדקה שליט"א ראש ישיבת פורת יוסף

הגאון רבי יוסף חיים קופשיץ שליט"א מראשי ישיבת פורת יוסף

הגאון רבי שמחה רבינוביץ מו"ץ ומחבר ספר פסקי תשובות

המדינה במבט חודר א

אם אין יראה במקום הזה ב

דל גאה ג

20.00

15 במלאי