מבצע!

הלכה שלימה הלכות שבת ויום טוב

מבצע!
לקבלת משלוח חינם יש להקיש קוד קופון "100" בדף ההזמנה

ספרי "הלכה שלימה"

מאת הרב הגאון רבי שלמה סודרי שליט"א

על הלכות שבת

ובו נידונים הנוגעים להלכה ולמעשה בדברים שנמצאו בהם דיעות חלוקות בפוסקים, במקורותיהם ונימוקיהם של כל שיטה ושיטה, ובצירוף פרטי דינים המסתעפים מהם,

כולל – בירורי הלכה להנוהגים כשיטת השו"ע והרמ"א, פסקי גדולי זמנינו אשר טרח המחבר ללקט, הערות והכרעות אשר שמע המחבר ממורי הוראה מובהקים שליט"א.

…..

הספרים כוללים ז' חלקים

חלק א' –

הלכות בורר טוחן לש דש מלבן גוזז ממחק צידה כותב צובע עיבוד אוכלין ומוליד ובסופו קונטרס בעניני פסיק רישא וקונטרס בעניני גרמא<

חלק ב' –

הלכות קושר ומתיר תופר וקורע מחתך הנין וסתירה מכה בפטיש אהל הוצאה ורשויות, ובספו קונטרס בדיני פרצה האוסרת במחיצות רשות היחיד ודיני צורת הפתח<

חלק ג' –

הלכות רפואה ויולדת, אמירה לנכרי, שכר שבת שטרי הדיוטות הכנה ספיית איסור לקטן קבלת שבת הדלקת נרות, ובסופו קונטרס בדיני ממצא חפציך ומקח וממכר<

חלק ד' –

הלכות הנאה ממעשה שבת, קידוש הבדלה סעודות שבת, ובסופו קונטרס דיני עירובי חצירות<

חלק ה'- חדש

הלכות יום טוב חול המועד וארבעת המינים

חלק ו'- חדש

הלכות מוקצה, הטמנה, שהייה, חזרה, בישול, רחיצה

חלק ז'- חדש

הלכות סוכה, חנוכה, פורים, פסח, ספירת העומר

…..

הספר מעוטר בהסכמותיהם הנלהבות של הרבנים הגאונים מחכמי הזמן הלא המה – הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, הגאון רבי אריה מלכיאל קוטלר שליט"א, הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א, הגאון רבי שמעון יצחק שלזינגר שליט"א, הגאון רבי שמואל פנחסי שליט"א – שכולם מהללים ומשבחים את גדלותו של המחבר הלן בעומקה של הלכה ולומד לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא בעיון ובהשכל ובדעת עמוקה להכנס לעומק בירור הסוגיות ושיטות הראשונים והאחרונים והפוסקים ולחדור לשורש פלוגתתם ואיך מתחלקים בשורש ומקור הדברים בסוגית הגמרא עצמה, ולברר סברותיהם ונימוקיהם של כל שיטה ושיטה, ועל ידי זה זכה לערוך הדברים בכתובים בדיבורים ברורים ונעימים וראויים המה לשולחן מלכים מאן מלכי רבנן להתענג על הדברים המתוקים והמסודרים בהיקף גדול בבהירות ובהבנה ישרה, ויביא תעולת מרובה ועצומה לכל לומד ומעיין בענינים אלו.

30.00100.00

ספרים נוספים שיעניינו אותך...

קטלוג הספרים

יצא לדרך!!

עדין לא קבלתם את הקטלוג החדש?