הלכה שלימה הלכות שבת חלק ה - יום טוב וחול המועד

ניתן להשיג את ד' הכרכים במחיר של 40 שח כולל משלוח לחץ כאן

ספר "הלכה שלימה"

מאת הרב הגאון רבי שלמה סודרי שליט"א

על הלכות שבת

ובו נידונים הנוגעים להלכה ולמעשה בדברים שנמצאו בהם דיעות חלוקות בפוסקים, במקורותיהם ונימוקיהם של כל שיטה ושיטה, ובצירוף פרטי דינים המסתעפים מהם,

כולל – בירורי הלכה להנוהגים כשיטת השו"ע והרמ"א, פסקי גדולי זמנינו אשר טרח המחבר ללקט, הערות והכרעות אשר שמע המחבר ממורי הוראה מובהקים שליט"א.

 

חלק ה'- חדש

הלכות יום טוב חול המועד וארבעת המינים

…..

הספר מעוטר בהסכמותיהם הנלהבות של הרבנים הגאונים מחכמי הזמן הלא המה – הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, הגאון רבי אריה מלכיאל קוטלר שליט"א, הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א, הגאון רבי שמעון יצחק שלזינגר שליט"א, הגאון רבי שמואל פנחסי שליט"א – שכולם מהללים ומשבחים את גדלותו של המחבר הלן בעומקה של הלכה ולומד לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא בעיון ובהשכל ובדעת עמוקה להכנס לעומק בירור הסוגיות ושיטות הראשונים והאחרונים והפוסקים ולחדור לשורש פלוגתתם ואיך מתחלקים בשורש ומקור הדברים בסוגית הגמרא עצמה, ולברר סברותיהם ונימוקיהם של כל שיטה ושיטה, ועל ידי זה זכה לערוך הדברים בכתובים בדיבורים ברורים ונעימים וראויים המה לשולחן מלכים מאן מלכי רבנן להתענג על הדברים המתוקים והמסודרים בהיקף גדול בבהירות ובהבנה ישרה, ויביא תעולת מרובה ועצומה לכל לומד ומעיין בענינים אלו.

20.00

53 במלאי