הליכות בין המצרים - אוצר הלכות

פסקי הלכות דינים ומנהגים

בעניני תעניות – בין המצרים –

קריעה ואבילות כל ירושלים ובית המקדש

 

מאת הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי שליט"א

35.00

17 במלאי