0

היא חכמתכם – האסטרונומיה בהלכה

מבצע!

ספר חדש = 60 ש"ח

ספר מתצוגה [עם פגמים קלים בכריכה] המחיר 49 ש"ח

ספר היא חכמתכם

האסטרונומיה בהלכה

מאת הרב הגאון רבי יואל שילה שליט"א

שם הספר מיוסד על הפסוק "ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה", ודרשו חז"ל איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים הוי אומר זה חישוב תקופות ומזלות, וכתב בשו"ת חתם סופר סימן כ"ו הרוצה להעמיק יותר בקדוש החודש לרמב"ם ז"ל ישכיל ויבין קצת מפלאי הבורא יתברך ועוצם חכמתו ובהתבונן בהם יגבה לבו בדרכי ה' בלי ספק עכ"ל,

הלכות רבות תלויות בקביעת זמני היום וללא הבנת המציאות באופן ברור – קשה להורות הלכה בענינים אלו תועלת נוספת קיימת בספר בהבהרת המושגים המופיעים בגמרא בראשונים ובפוסקים ובהמחשתם שקשה להבינם ללא רקע אסטרונומי בספר זה וסברים היסודות התלויים בהבנת המציאות מהלך גרמי שמים כדור הארץ השמש הירח וחלק מהכוכבים בהיבטים הנוגעים להלכה

הספר מעוטר בהסכמות נלהבות מהגאונים שליט"א – הגאון רבי יוסף ברנדייס שליט"א רב ומורה צדק דקהילת חיי תורה רכסים,  הגאון רבי זלמן קורן שליט"א מחבר ספר חצרות בית השם וספר ועשו לי מקדש, הגאון רבי דוד שלמה זולדן שליט"א דיין ומורה צדק דקהילת רמת ויז'ניץ וראש כולל להוראה, הגאון רבי מרדכי גנוט שליט"א מחבר לוח דבר בעתו, הגאון רבי אברהם לוגסי שליט"א מורה צדק דקהילת יקירי רכסים וראש כולל לוית חן, הגאון רבי יוחאי אשכול שליט"א ראש כולל משנת אליהו, הגאון רבי שי ואלטר שליט"א מנהל המכון ללימודי קידוש החודש.

49.0060.00

מבצע!