0

הגדה של פסח – פרדס אור החיים

מבצע!

ביאורים נפלאים וחידושים מתוקים

על סדר הגדה של פסח

מלוקט מספריו של האור החיים הקדוש

מלשונו הזהב של הגאון הקדוש איש האלוקים

מרנא ורבנא רבינו חיים בן עטר זצוקללה"ה

בהלכה ובאגדה פשט רמז סוד

פסקי הלכות על סדר ההגדה

30.00

29 במלאי

מבצע!