הגדה של פסח - מהרש"א אלפנדרי

הכוללת אוצר בלום של פירושים וחידושים, מנהגים ופסקים,

תשובות ומערכות, ממרן הס"ק מהרש"א אלפנדרי זיע"א

ונוסף עליו [קרוב ל200 עמודים] הכוללים את מסכת פרקי חייו המאלפים של הגאון זצ"ל לראשונה

50.00

9 במלאי