הגדה של פסח - הגדת הכוללים

הגדה של פסח עם פירושים ביאורים ורעיונות

מראשי הכוללים בארה"ק דמפעל הק' אדאפט-א-כולל,

חלקינו בתורת ארץ ישראל

הרב אליעזר דן רלב"ג, אשר נטל על שכמו את עריכת הגדה זו.

20.00

65 במלאי