0

הגדה של פסח – הגדה כפשוטה

נערך ע"י הרה"ג ר' יחיאל מיכל שטרן שליט"א

רב ומו"ץ בשכונת עזרת תורה בירושלים

15.00