הגדה של פסח - בית הלוי

בקרוב יוצא לאור!!!

משולחנו של מרן הגרי"ד הלוי מבריסק זצוק"ל

עם מאמר הביטחון מבעל בית הלוי

בהגדה אף שמועות רבות מנינו מרן ראש הישיבה הגאון רבי משולם דוד הלוי סולובייציק זצוק"ל

60.00

2 במלאי