0

הגדה – יושב אהלים

ובו שלושה חלקים

א, פרוש על הגדה של פסח

ב עיונים ביציאת מצרים על סדר הפרשיות, ובסופו מדור של גימטריות

ג, הנהגותיו והליכות בקודש של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל על עניני פסח משולב ומשובץ במרגליות טובות ויקרות פניני תורתו בהלכה ובאגדה על סדר ההגדה שנשמעו מפי קדשו בליל התקדש החג

20.00