הביאני חדריו - הלכות מגיפת הקורונה

מבצע!

ספר הביאני חדריו – הלכות מגיפת הקורונה

עורך הספר שלפנינו הוא הרה"ג ר' נתן פלדמן שליט"א המזכה את הרבים בהוצאת ספרים חשובים ומועילים המאירים את עולם התורה (מדברי הגאון רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון בהסכמתו לספר)

הספר כולל פסקי הלכות ותשובות מגדולי ההוראה בנידונים שהתעוררו בעקבות מגיפת נגיף הקורונה – ה' ישמרנו ויצילנו מכל מחלה ומכל פגע רע – בכל ארבעת חלקי השולחן ערוך,

הספר מעוטר בהסכמות נלהבות של גדולי גאוני הזמן שליט"א – רבינו הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א, הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון,  הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א ראש ישיבת סלבודקא, הגאון הגדול רבי אשר וייס שליט"א גאב"ד וראש ישיבת דרכי תורה – כל המסכימים לספר מתפעלים מאוד מיצירתו המיוחדת והמפוארת הנצרכת בעיתים הללו בזמן המגיפה של נגיף הקורונה שרבים חללים הפילה ה' ישמרנו ויצילנו, דבר בעתו מה טוב – ספר זה עוסק בשאלות רבות ועצומות שהתעוררו בעקבות מגיפת הקורונה בתחומים רבים בהלכה שאלות בענייני פיקוח נפש ומניעת הסכנה וכן דיני ממונות ועוד סוגיות רבות ומגוונות שכולם התעוררו עקב המצב, הספר ערוך באופן נאה ומתוקן ויש בו תועלת גדולה לבירורי עניני ההלכה הנוגעים לתקופה קשה זו,

והספר כולל בירור ההלכות משורשם, גם נכללו בספר מאמרי הלכה מגדולי ההוראה שליט"א והם נחוצים ביותר לבירור השאלות העולות בימים אלו,

נקוה לה' שהספר יהיה בבחינת הלכה ולא למעשה על ידי שיסיר מאתנו חרון אפו ולא תקום פעמיים צרה, וה' יאמר למשחית הרף ותעצר המגיפה אמן כן יהי רצון.

 

30.00

5 במלאי

מבצע!