דרשות נודע ביהודה השלם - ב' כרכים

כל דרשות הנודע ביהודה בפונדק אחד

כולל הספרים הנדירים שלא נידפסו מזה עשרות בשנים

ספר דרושי הצל"ח

ספר אהבת ציון

עם דרשות חדשות מכתבי יד ומקורות נדירים, מהם שלא נדפסו מעולם

80.00

4 במלאי