דרכי שמואל - שיחות ליל שב"ק - עה"ת

מבצע!

והוא מהשיחות שנמסרו רבות בשנים מדי ליל שבת קודש בישיבה הקדושה "מעלות התורה"

מפי קדשו של אבינו רועינו הגאון החסיד מרא דכולא תלמודא

מרן ראש הישיבה רבינו שמואל אויערבאך זצוקללה"ה

 

35.0090.00

נקה
מבצע!