דרכי שמואל - שיחות ליל שב"ק - ג' כרכים עה"ת

מבצע!

והוא מהשיחות שנמסרו רבות בשנים מדי ליל שבת קודש בישיבה הקדושה "מעלות התורה"

מפי קדשו של אבינו רועינו הגאון החסיד מרא דכולא תלמודא

מרן ראש הישיבה רבינו שמואל אויערבאך זצוקללה"ה

 

35.0090.00

נקה
מבצע!