דם ענבים

סדרת הספרים דם ענבים המבאר סוגיות הקשות שבש"ס בעומק העיון בבהירות ובישרות גם נתבאר שיטות הראשונים בסוגין כפי דקדוק לשונם וכ"פשוטו של מקרא"

הספרים על הלכות תערובות הם על פי סדר השו"ע ונתבאר בהם שיטת הראשונים ושיטת הפוסקים.

מאת הגאון הרב דוב משה וינברג שליט"א

20.00160.00

ספרים נוספים שיעניינו אותך...

קטלוג הספרים

יצא לדרך!!

עדין לא קבלתם את הקטלוג החדש?