גדושת שביעית

ספר "גדושת שביעית"

מאת הרב יצחק גלר

כתבי חידה משלים תרגילי דילמות

מערכות מילון מושגים

מטרת הספר לקרב נושא השמיטה ללבות המשתמשים

ולחבר בין הורים וילדים, חויה והנאה בחשיבה

50.00

26 במלאי