בשערי הישיבה [קונטרס כ70 עמודים]

קונטרס "בשערי הישיבה"

מאת הרה הגאון רבי יוסף ע. שליט"א

הקונטרס כולל הדרכה והכוונה לבחור בתחילת דרכו בישיבה גדולה,

הקונטרס שלפנינו הנקרא "בשערי הישיבה" הוא חלק מתוך הספר הנקרא "מאן מלכי רבנן – עולמו של בן הישיבה", עם תוספת פרקים חדשים ועוד עשרות הוספות חשובות

הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א ראש ישיבת סלבודקא כותב בהסכמתו על הספר מאן מלכי רבנן – "ספר מאן מלכי רבנן הוא ספר הדרכה נפלא ומועיל מאוד לבן ישיבה בכל פרט ופרט בחייו בישיבה והספר נכתב ונערך על ידי הרה הגאון ר' יוסף שליט"א וראיתי בספר דברים מאוד תועלתיים והדברים נכתבו בצורה בהירה מאוד ולכן הספר יהיה מאוד קל לבחור ישיבה לקרוא בו וראוי וחשוב מאוד לעולם התורה שהספר יצא לאור עולם ויביא בסייעתא דשמיא הרבה תועלת לבחורים שיקראו בו

הגאון הגדול רבי ברוך ויסבקר שליט"א ראש ישיבת בית מתתיהו כותב בהסכמתו לספר מאן מלכי רבנן – "ראיתי את חיבורו של הרב יוסף שליט"א מאן מלכי רבנו המחבר הוא בוגר ישיבתנו הוא זכה כבר להוציא ספר חידושים בסוגיות הש"ס עתה לפנינו ספר הדרכה לבני הישיבות עלה ביד המחבר להוציא פרקי הדרכה שיש בהם אור חדש לכן שמחתי שמחה גדולה ואמתית החיבור עוסק בהתלבטויות של נערים בני תורה הוא מקיף שטחים רבים שבהם מתלבטים צעירים בני תורה יש בחיבור ניתוח המחשבות של הבחורים והדברים שמושכים אותם ומפריעים לחם יש בחיבור גם תשובות הדרכה וחיזוק למתלבטים ההולכים בדיד העולה בית ד' אלא שגם בדרך זו קיימים פיתויים ומכשולים ובהם עוסק המחבר דור דור ודורשיו דור דור ומכשלותיו דומה שלא היה דור שהיו בו פיתויים רבים כל בך שגער ומתבגר נתקלים בהם מצד אחד אין בעולם שמחוץ לתורה ענין חיובי או חשוב שיכול להטעות את ההולך בדרך התורה אולם קיימת באופן מבהיל קלות דעת בכל שטחי החיים מצד שני המכשולים זמינים וקרובים בצורה שלא היתח מעולם מה יעשה הנער ולא יחטא דרושה הקפדה חזקה ביותר על גדרים בתוך הבית פנימה כדי שלא לחתפס לקלקלה הגרועה ביותר מצד שני יש קלות ראש וקלות דעת שדוחים מחשבה לחיות מוגבל ומסויג ומגודר, הרב יוסף שליט"א השכיל בלשון פשוטה להסביר גם את הסכנות וגם את החשיבות של ההליכה בתלם של מלכי רבנן וגם את הסיכונים העומדים לפתחים בלשון פשוטה הוא שובה את לבו של הקורא ניכר בעליל שלבו של המחבר כואב את הכאב הנורא של הסיכון, והדברים היוצאים מן הלב בודאי יכנסו בזרת ה' אל ליבו של הקורא

הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון כותב בדברי הסכמתו לספר מאן מלכי רבנן – "הראני הרב הגאון ר' יוסף שליט"א ר"מ בישיבה ספר שחיבר בצורת הנהגת בן ישיבה ושמו יקבנו מאן מלכי רבנן ועברתי על חלק גדול מן הספר ונוכחתי לראות כי ירבה התועלת בו ובדורינו אנו שהרבה מושגי יסוד של דרכי הישיבות נתעממו או נשתכחו ענין גדול לעורר ולחזק הדברים הנוגעים לכל בן ישיבה בצורת ההנהגה של בן תורה אמיתי וכמעט ואפשר לומר שהוא ספר חובה לכל בן תורה ובן ישיבה הנכנס בשערי הישיבה ללמוד על הצורה האמיתית והדרך הנכונה של צורת בן תורה ובודאי זכות גדולה עבורו שזכה לספר הזה ותעמוד לו זכות זו למען יצליח בכל אשר יפנה ונזכה לראות שיתקבלו הדברים בבי מדרשא ולהעמיד את דרכי ההנהגה הנכונה בעולם הישיבות.

5.00

המלאי אזל