ברכת יצחק

סםרי ברכת יצחק

מאת מורינו הגאון הגדול רבי יצחק ברכה שליט"א

ראש ישיבת עטרת יצחק

הספרים מתייחדים בעומקם והיקפם, משורשי הסוגיות ועד ההלכה למעשה בתוספת נידונים המתחדשים

במציאות זמנינו, ובהם כלולים גם שמועות מתורתו של מורינו האור לציון זצ"ל

*שביעית – הלכות שמיטת קרקעות ושמיטת כספים

*ברכות חלק א על ב' פרקים ראשונים

30.00

נקה