0

ברכת יצחק – עבודת הקרבנות

טבלאות, סיכומי דינים וסדר העבודה ברוב הסוגיות שבחומש ויקרא

לפי סדר הפרשיות

עכשיו יש לך הזדמנות פז להבין את ספר ויקרא בצורה קלה,

50.00