הרבי הקדוש מלעלוב

כ"ק האדמו"ר רבי שמעון נתן נטע זיע"א

סיפורים ועובדות לדמותו העילאית מפי בעלי המעשה

 

יאיר וינשטוק

40.00

4 במלאי