בעקבי הכתובים - תהילים

סט ב' כרכים

ביאורי המקראות ע"פ דברי הראשונים ומאמרי חז"ל בתוספת מוסר השכל ועובדות מגדולי הדורות לעורר את הלבבות לאמונה ויראת שמים

שנאמרו ע"י רבינו הגאון

רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל

70.00

8 במלאי