בעקבי הכתובים - תהילים - עם פגמים קלים בכריכה

מבצע!
נותרו רק ספרים מתצוגה עם פגמים קלים בכריכה

המחיר בהתאם

סט ב' כרכים

ביאורי המקראות ע"פ דברי הראשונים ומאמרי חז"ל בתוספת מוסר השכל ועובדות מגדולי הדורות לעורר את הלבבות לאמונה ויראת שמים

שנאמרו ע"י רבינו הגאון

רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל

49.00

57 במלאי

מבצע!