בעקבי הכתובים - ספר משלי

ביאורי המקראות ע"פ דברי הראשונים ומאמרי חז"ל

בתוספת מוסר השכל ועובדות מגדולי הדורות

לעורר את הלבבות לאמונה ויראת שמים

שנאמרו ע"י רבינו הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל

על ספר משלי

40.00

16 במלאי