0

בעקבי ההגדה – רבי יעקב אדלשטיין

באורי ההגדה שנאמרו ע"י רבינו הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל,

ע"פ דברי הראשונים ומאמרי חז"ל בתוספת מוסר השכל ועובדות מגדולי הדורות לעודד את הלבבות לאמונה ויראת שמים.

30.00