שו"ע הרב - במשנת הרב

חדש!!!

שו"ע הרב – הלכות ריבית

עם הביאור הנפלא במשנת הרב

  • מסודר כתבנית ספר משנה ברורה
  • ביאור מתאים אף לאלו שעדיין לא למדו הלכות ריבית
  • דגש על דינים השכיחים למעשה
  • מפתחות נושאים מורחבים
  • מפתחות לפי סדר השו"ע והרמ"א

35.00

58 במלאי