במשנתו

מבצע!

ספר "במשנתו של בעל הישמח ישראל"

סוגיות בעבודת ה' – תורה תפילה ותשובה – במשנתו ולאורו של בעל הישמח ישראל מאלכסנדר זצוק"ל,

ביאר ערך וכתב בסייעתא דשמיא הגאון רבי אברהם צבי מרגלית שליט"א – מרא דאתרא כרמיאל.

…..

תורה תפילה ותשובה הינם נושאים מרכזיים בחייו של היהודי בספר שלפנינו נסללה מסילה סדורה וברורה כיצד נעלה ונתעלה בשלושת סוגיות אלו,

אדניה של מסילה זו נלקטו ממשנתו של "שר התורה" כעדותו של בעל השדי חמד, ובהגדרתו של האבני נזר – "מלך האדמורים" הלא הוא הגאון הצדיק רבי ירחמיאל ישראל יצחק דנציגר זצוקללה"ה, בעל הישמח ישראל האדמו"ר מאלכסנדר, על אדנים אלו הונחו היסודות של הספר שלפנינו שכל מבקשי ה' החפצים לעשות רצון בוראם בתבונה בחן בקדושה ובשמחה יהיה להם הכלי שהוא הספר שלפנינו למורה דרך בענינים נשגבים הללו

הספר מעוטר בהסכמות נלהבות ומרגשות מכ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא הגאון הצדיק רבי ישכר דוב רוקח שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מאלכסנדר הגאון הצדיק רבי אברהם מנחם זצוק"ל, הגאון הצדיק רבי דב יפה זצוק"ל מנהל רוחני דישיבת כנסת חזקיהו כפר חסידים, הגאון הצדיק רבי אורי וייסבלום שליט"א המגיח דישיבת נחלת הלויים חיפה, – שכולם מפארים ומהללים את יצירתו של הרב דכרמיאל הגאון רבי אברהם צבי מרגלית שליט"א שערך וסידר בטוב טעם ודעת יסודות בעיקרי הסוגיות המרכזיות שבעבודת ה' – תורה תפילה ותשובה – ממשנתו העמוקה והרחבה של קדוש עליון ששכינה מדברת מתוך גרונו האדמו"ר הגדול שר התורה הגאון הקדוש מאלכסנדר בעל הישמח ישראל זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

20.00

8 במלאי

מבצע!