בכף הקלע

יומן ממחנות ההשמדה הגרמניים

אושוויץ * גוזן * רידלטוי * מאוטהאוזן * אבנזה

 

מאת יחזקאל הרפנס

50.00

50 במלאי