ביאור הגר"א על "היכלות" בראשית-פיקודי

מבצע!

עם פירוש המקיף

"היכל קדשו"

*הערות והוספות

*ציונים והשלמות

*הקבלות משאר ספרי הגר"א

*מקורות מדברי האריז"ל

*כותרות והקדמות

*חלוקה לפרקים

*הצגת כלל דברי הזוה"ק במקומם

*מבוא רחב להיכלות

50.00

21 במלאי

מבצע!